Anna Wójcik - adiunkt w zespole Genetyki i Biotechnologii Somatycznych Komórek Roślin Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Jej zainteresowania badawcze skupiają się na poznaniu elementów mechanizmów genetycznych i epigenetycznych sterujących totipotencją komórek roślinnych, której jednym z przejawów jest proces somatycznej embriogenezy. Badania prowadzi na roślinie modelowej Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik) oraz roślinie uprawnej Hordeum vulgare (jęczmień).

Inne filmy powiązane z bohaterem