Skąd pomysł na “Platformę Nauki”?

“Platforma Nauki” to projekt powstały z inicjatywy Fundacji “Alegoria”, współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest zwiększenie społecznego zainteresowania polską nauką i jej osiągnięciami oraz wzrost świadomości znaczenia nauki w naszym społeczeństwie. To pierwsze w Polsce naukowe VOD, stworzone w celu popularyzacji wszystkich aspektów nauki wśród szerokiego grona odbiorców, dotychczas nie mającego dostępu lub nie zainteresowanego informacjami z tematyki naukowej.

“W ramach projektu stworzyliśmy ponad 60 filmów, będących odcinkami 6 zróżnicowanych serii popularnonaukowych oraz 2 większych produkcji dokumentalnych. Filmy te są tworzone za pomocą różnych metod twórczych i prezentują zróżnicowane zagadnienia związane z historią i współczesnością polskiej nauki - omawiają bieżące badania, słynne odkrycia i wynalazki, prezentują sylwetki wybitnych naukowców, zarówno historycznych, jak i współczesnych, a także pokazują nieznane odbiorcy obszary pracy naukowej. Uważamy, że każde z tych zagadnień zasługuje na to, by opowiedzieć o nim w sposób godny na miarę XXI wieku. “ ~ mgr. Marcin Lewandowski, Prezes Fundacji

Wszystkie nasze produkcje powstały przy udziale konsultantów naukowych, odpowiedzialnych za poziom merytoryczny materiałów.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.