Made in Poland

Make up

Makijaż w kulturze istniał od starożytności. Jednak dopiero w latach 20tych XX wieku pojawił się człowiek, który nie tylko dokonał rewolucji w makijażu, ale również pokazał kobietom z całego świata, jak poprawnie go wykonać. Jak powstała technika dzisiejszego makijażu?

Platforma Nauki zawsze pełna wiedzy

01:19:35

Współpraca nauki z przemysłem

Co słychać w nauce to seria w której najbardziej interesuje nas to co najnowsze, najświeższe a czasem nawet to co dziś wydaje się być dopiero odległą przyszłością. Dziś o tym, co w świecie nauki i przemysłu możemy nazwać ich przyszłością opowie prezes Fundacji Platforma przemysłu przyszłości - dr Andrzej Soldaty.

01:15:00

Poznańskie Centrum Komputerowo-Sieciowe

Jesteś ciekawy czym zajmuje się Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe? Gościem dzisiejszego odcinka jest doktor Cezary Mazurek, Zastępca Pełnomocnika ds. Technologii Dyrektora ICHB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.Ekspert podczas wywiadu opowie o tym, jak w Polsce dokonywany jest rozwój nauki cyfrowej. Czy polskie uczelnie powinny inwestować we własne technologie?

01:12:00

Jak Ministerstwo wspiera naukę?

Jesteś ciekawy jak Ministerstwo wpiera naukę i gdzie skupia swoje największe siły? Gościem dzisiejszego odcinka jest Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Piotr Ziółkowski. Podczas wywiadu porozmawiamy o promocji nauki przez Ministerstwo. Czy Polska wystarczająco dużo inwestuje w badania nad rozwojem? Odpowiedzi na te i więcej pytań poznasz oglądając ten odcinek.

01:08:00

Czy miasta dbają o środowisko?

Co słychać w nauce to seria, w której poruszamy problemy i omawiamy innowacyjne rozwiązania. Gościem dzisiejszego odcinka jest Profesor Politechniki Krakowskiej Jadwiga Królikowska. Porozmawiamy na tematy związane z gospodarowaniem wodami opadowymi. Czym są ogrody wertykalne i jakie jest ich zastosowanie? Podatek od deszczu - czym polega to rozwiązanie?

59:00

Jak wyglądają badania botaniczne w dzikiej Azji?

Jesteś ciekawy czym zajmują się na co dzień polscy botanicy? Czym jest „ukryta bioróżnorodność” ? Jak wyglądają badania botaniczne w Azji Środkowej? Gościem dzisiejszego odcinka jest Prof. dr hab. Arkadiusz Nowak. Pasjonat i ekspert w dziedzinie botaniki opowie o swoich podróżach, badaniach i odkryciach.

1:05:00

Jak działa obserwatorium astronomiczne?

1:12:38

Publicysta, YouTuber, Naukowiec - Tomasz Rożek

1:05:59

Niszczyciel teorii spiskowych

6:35

Ranking Szanghajski

Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata nazywany potocznie „rankingiem szanghajskim” to najbardziej popularne zestawienie uczelni wyższych na świecie. Jego pierwsze wydanie zostało oficjalnie opublikowane przez chiński Uniwersytet Jiao Tong w 2003 roku i miało miejsce w Szanghaju. Od tego czasu jest publikowany corocznie. A jak w najpopularniejszym światowym rankingu plasują się polskie uniwersytety?

6:25

Proces badawczy- metodologia

Od najdawniejszych czasów ludzie dążyli do dokładnego poznawania otoczenia, w którym się znajdują. Obserwując i zapamiętując zjawiska i sytuacje, z jakimi obcowali, mogli gromadzić informacje niezbędne dla ich postępu cywilizacyjnego. Z czasem jednak ludzie przypadkowe zapamiętywanie zamienili na świadome rejestrowanie i klasyfikowanie zdarzeń według ściśle określonych zasad, które dzięki temu nabrały cech charakterystycznych dla wiedzy naukowej. I w ten właśnie sposób powstało naukowe pojęcie "proces badawczy". A jak przebieg takiego procesu wygląda dziś?

8:54

Erasmus, Erasmus +

Erasmus i Erasmus + to programy Unii Europejskiej od lat wspierające kształcenie i rozwój młodzieży na naszym kontynencie. Ich wyjątkowo pokaźny budżet miał do roku 2020 umożliwić ponad 4 milionom Europejczyków studiowanie, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia za granicą. Jaka jest historia ich powstania i dlaczego uwielbiają je studenci z całego świata?

7:20

Centra Nauki

Od niedawna dla większości instytucji propagujących naukę stało się oczywistym, że odpowiedzią na postępy w badaniach musi być nowa forma opowiadania o kolejnych odkryciach. Forma interaktywna, nowoczesna, umożliwiająca edukacji konkurowanie nawet z rozrywką. Jak w prosty sposób zobrazować zasady działania fizyki kwantowej czy technologię sieci neuronowych?

6:50

Nauki indukcyjne

Traktowanie doświadczenia jako głównego źródła poznania było charakterystyczne dla wielu wielkich tego świata. Takie podejście nazywamy empiryzmem. Wśród wyznawców tej filozofii znajdziemy m. in Leonardo Da Vinciego, Charlesa Bonneta czy Stanisława Staszica. Jakie metody naukowe wykorzystywane są powszechnie w naukach indukcyjnych? I jak sami badacze podchodzą do tego tematu?

7:00

Nauki dedukcyjne

Czy jesteśmy w stanie rozwijać wszystkie nauki jedynie wnioskując na podstawie obserwacji? Czy wyobrażamy sobie rozwój matematyki na podstawie życia znanych matematyków? Mimo największych chęci, metoda wnioskowania indukcyjnego nie rozwiązuje wszystkich problemów świata nauki. Badacze potrzebują więc pomocy, wsparcia dającego pełen obraz analizowanej rzeczywistości. Z pomocą przychodzi wnioskowanie dedukcyjne, wykorzystywane w naukach dedukcyjnych. A jak je rozpoznawać i rozumieć?

7:20

PAN i PAU

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego jak istotne dla rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego było powstanie Uniwersytetów. Zapewne każdy student zna Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, czy Politechnikę Łódzką, a przede wszystkim towarzyszący im wysoki poziom nauczania i prestiż. Jednak ilu z nas wie, jakie znaczenie dla edukacji ma tak naprawdę powstanie instytucji zrzeszających najwybitniejszych przedstawicieli wiodących uczelni?

6:40

Tytuł doktora

Doktor z języka łacińskiego tłumaczy się na mistrz lub nauczyciel. Ta nazwa od wieków budzi szacunek. Jako stopień naukowy oznacza uznanie gruntownej wiedzy, wkładu w rozwój nauki I aktywności w pracy na uczelni. Jak wygląda obrona doktoratu? Czym jest przewód doktorski I kto decyduje o przyznaniu tego stopnia naukowego?

6:15

Proces habilitacji

Stopień naukowy, który na niektórych uczelniach łączy się z natychmiastową zmianą na profesora nadzwyczajnego. Uhonorowanie wieloletniej kariery naukowej najważniejszych badaczy i działaczy krajowych. Sama obecność procesu habilitacji to cecha wyróżniająca nasz krajowy system szkolnictwa na mapie Europy i świata. jak wygląda ta procedura? Dlaczego powstała? I jaką rolę pełni dzisiaj?

5:05

Tytuł Profesora

Profesor – to brzmi dumnie. Takie określenie implikuje lata doświadczenia, szeroką wiedzę, ekspertyzę cenioną przez środowisko. Profesura to najwyższy możliwy do uzyskania tytuł naukowy. Jak wygląda droga naukowca starającego się o tytuł profesorski?

6:30

Big Data w nauce

Big data czyli po prostu “wielka data” to metoda legalnego gromadzenia informacji z przeróżnych źródeł, a następnie ich analizowania i wykorzystywania do własnych celów. Jakie znaczenie ma ona dla świata nauki?

5:50

Polska Komisja Akredytacyjna

Niezależne gremium eksperckie - organizacja na rzecz poprawy jakości kształcenia wraz z kolejnymi reformami ustawy o szkolnictwie wyższym nabiera coraz większe uprawnienia. Państwowa Komisja Akredytacyjna stoi na straży polskiego systemu nauczania i zarządzania środkami akademickimi w naszym kraju. Jak działa ta instytucja? I dlaczego jest tak ważna dla całego systemu szkolnictwa wyższego?

6:05

Zasada "on-line first"

Obecnie rolę najważniejszego medium sprawuje Internet. Za pośrednictwem sieci mamy dostęp do newsów, wiadomości ze świata nauki czy rozrywki. Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak wielką zmianę przyniosła rewolucja internetowa. Z roku na rok naukowcy redefiniują pojęcia, odkrywają nowe możliwości, czy znajdują nowe zastosowania do poznawanych technologii. W jaki sposób nauka może dotrzymać kroku w wyścigu biznesu i najbardziej ambitnych badaczy?

5:20

Dyscypliny i dziedziny naukowe

W 2018 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki, dyscyplin naukowych i dyscyplin artystycznych, które nie bez powodu uznaje się za jak do tej pory jedno z najważniejszych rozporządzeń. Akt notarialny wniósł za sobą świeże i jednocześnie prostsze, ale przede wszystkim odpowiadające potrzebom stale ewoluującej nauki podejście do sposobu jej klasyfikacji. Na czym to polega?

6:20

Teza i Hipoteza

Osią konstrukcyjną każdej pracy badawczej jest hipoteza lub teza. Jako, że pojęcia te są do siebie bardzo podobne, często wydaje się nam, że możemy stosować je zamiennie. Jednak nie jest to prawdą. Dlaczego prawidłowe odróżnianie tych pojęć od siebie jest tak ważne? I jakie ma ono znaczenie dla nauki?

5:34

Proces Boloński

Kraje Unii Europejskiej łączy wiele wspólnych czynników, które mają ułatwiać im wzajemne funkcjonowanie. Należą do nich między innymi: wspólna waluta, dobra rynkowe, czy wzajemne świadczenie różnego rodzaju usług. Nie bez znaczenia pozostaje również wspólny obszar edukacyjny, nazywany inaczej systemem Bolońskim. To ważny proces odgrywający niemałą rolę dla rozwoju społecznego. To właśnie on pomaga sprostać wyzwaniom współczesności, zapewniając wysoki poziom kształcenia wszystkim europejskim studentom. System Boloński Nie istniał jednak od zawsze. Jak do tego doszło?

6:50

Czasopisma naukowe

Dla początkujących w akademickiej karierze badaczy wybór odpowiedniego periodyka na publikację to również wyzwanie mogące przyspieszyć ale i całkowicie zamknąć drogę do awansu, funduszy badawczych, rozwoju. Jak dziś wygląda Status Quo czasopism naukowych?

5:20

Interdyscyplinarność nauki

5:44

Twierdzenia naukowe

Nie od dziś wiadomo, jak ogromne znaczenie dla rozwoju świata nauki mają twierdzenia naukowe. Myśląc o twierdzeniach zapewne mamy przed oczami głównie te matematyczne. Wiele z nich, jak na przykład znane wszystkim uczniom Twierdzenie Pitagorasa, czy Twierdzenie Talesa na zawsze zapisały się jako kluczowe w historii nauki. Jednak twierdzenia naukowe to nie tylko matematyka.

7:13

Ranking uczelni

Ocena brak

7:10

Projektor

Ten odcinek poświęcimy wynalazkowi, który na zawsze zmienił losy kinematografii. No bo, nie oszukujmy się. Ani najbardziej wzruszające sceny miłosne, ani najszybsze pościgi, ani nawet najbardziej spektakularne wybuchy... nie cieszyłyby nas dziś tak bardzo, gdyby nie wynalezienie projektora filmowego.

5:45

Blender

Blender jest urządzeniem prostym w produkcji i banalnym w obsłudze, przez co spotkamy go w podstawie wyposażenia domów na każdym kontynencie. Jednak był taki czas, gdy znała go tylko Ameryka, choć... został wymyślony przez Polaka. Jak do tego doszło?

7:20

Make up

Makijaż w kulturze istniał od starożytności. Jednak dopiero w latach 20tych XX wieku pojawił się człowiek, który nie tylko dokonał rewolucji w makijażu, ale również pokazał kobietom z całego świata, jak poprawnie go wykonać. Jak powstała technika dzisiejszego makijażu?

4:00

Kodowanie ANS

Zakładając, że ten odcinek trwa około 5 minut, w tym czasie każdy z Was wytworzy blisko 510 MB danych. Taki wynik to dobry pretekst do tego, żeby dowiedzieć się kto, jak i kiedy usprawnił proces przesyłania informacji tworząc system kodowania ANS.

6:50

Melex

Wielu Polaków pamięta dumę PRL’u - wielkie zakłady produkcyjne jak Fabryka Samochodów Osobowych czy Polskie Zakłady Lotnicze. Właśnie z takiego miejsca pochodzi bohater tego odcinka - popularny i wszystkim dobrze znany pojazd - melex.

4:42

Kasownik

W XIX wieku transport publiczny doczekał się wreszcie swojej rewolucji. Wszystko dzięki kasownikom, które znacznie zmniejszały zakres obowiązków konduktora. Kto opatentował wynalazek, z którego każdego dnia chociażby w drodze do pracy, czy szkoły korzystają miliony?

5:40

Fotografia barwna

Na przełomie XIX i XX wieku kolorowa fotografia okazała się prawdziwym przełomem w świecie filmu i zdjęć. W czasach, kiedy nikomu nie śniło się nawet o filmie nasyconym kolorami, a technologia rejestrowania obrazu dopiero zaczynała się rozwijać pojawił się Polak, który zmienił wszystko. Kim był i jak wygląda historia jego wynalazku?

7:16

Walkie-Talkie

8:38

Akademia Krakowska

12 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki wydał przywilej fundacyjny Akademii Krakowskiej. Tak powstała Akademia Krakowska - pierwsza polska uczelnia. Jak wyglądały początki studenckiego życia w Polsce?

Ocena 5.00

6:50

Lwowska szkoła matematyczna

Wiosną roku 1916 doktor Hugo Steinhaus w trakcie spaceru ulicami Krakowa spotyka dwóch mężczyzn zawzięcie dyskutujących o nauce. Jeden z nich to Stefan Banach który niedługo później wraz ze Steinhausem tworzy Lwowską Szkołę Matematyczną. Jakie znaczenie miało to wydarzenie dla rozwoju polskiej edukacji?

6:20

Kamizelka kuloodporna i wykrywacz min

W roku 1893 zamachowiec oddaje śmiertelny strzał do burmistrza Chicago, Cartera Harrisona w jego własnym biurze. To wstrząsające wydarzenie poddaje Kazimierzowi Żegleniowi pomysł na skonstruowanie kamizelki kuloodpornej, mającej zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Historia powtarza się w 1942 roku, kiedy to inny tragiczny wypadek staje się inspiracją dwóch Polaków do stworzenia kolejnego przełomowego wynalazku... Jak wyglądały kulisy powstawania wynalazków ratujących życie?

6:45

Mikołaj Kopernik

Polski astronom, który odkrył, że Ziemia nie jest w centrum wszechświata. Zrewolucjonizował tym samym astronomię, a na jego odkryciu badania opierali m. in. Galileusz, Kepler, Newton. Jak wyglądało życie Mikołaja Kopernika?

10:00

KEN i TKE

Kiedy w 1773 roku zakon jezuitów zostaje rozwiązany przez papieża Klemensa XIV w Polsce pojawia się widmo upadku edukacji, ale jednocześnie wyłania się też możliwość i cel do przeprowadzenia głębokich, niezbędnych reform szkolnictwa... Jak wyglądały początki Komisji Edukacji Narodowej?

8:24

Maria Skłodowska-Curie

Na temat życia i pracy Marii Curie-Skłodowskiej do dziś krążą legendy. Jak wyglądało życie jednej z najbardziej znanych uczonych w dziejach świata? I jakie przełomowe dla nauki odkrycia przyniosły jej wieczną sławę i szacunek wśród kolegów naukowców na całym świecie?

6:35

Jan Czochralski

Jan Czochralski to jeden z najbardziej zasłużonych dla świata polskich naukowców. Jego odkrycia i pomysły zmieniły technologię, mimo to życiorys naukowca wciąż pozostaje zagadką, przypominając raczej losy jednego z bohaterów przygodowej powieści niż cenionego wynalazcę. Co warto wiedzieć o Janie Czochralskim?

9:00

Kazimierz Funk

W XX wieku Kazimierz Funk tworzy nowy rozdział w medycynie odkrywając witaminy. I choć dziś doskonale znają je nawet najmłodsi, wyodrębnienie witaminy B1 wciąż uznawane jest przez lekarzy za jeden z najważniejszych etapów rozwojów współczesnej medycyny. Jak do tego doszło?

7:09

Karol Olszewski

To, że możemy skraplać gazy, jest dla Ciebie bardzo istotną częścią życia, nawet, jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy… Bardzo duża część współczesnego przemysłu opiera się o wykorzystanie właśnie tej technologii. Mało kto wie, że do prac nad nią przyczynili się polscy naukowcy – Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski. W jaki sposób tego dokonali?

7:57

Uniwersytet Latający

“Potrzeba jest matką wynalazków” - to znane powiedzenie doskonale obrazuje historię powstania Uniwersytetu Latającego. Warszawa lata 80. XIX wieku to miasto zniewolone polityką rosyjskiego zaborcy. Kobiety nie mają tu prawa do podjęcia nauki na poziomie studiów wyższych, dodatkowo uczelnie bardzo mocno zderzają się z programową rusyfikacją, która po upadku Powstania Styczniowego jest prowadzona mocną ręką i nie pozostawia szkolnictwu polskiemu żadnej autonomii. Panuje więc potrzeba bardzo silna w kręgu kobiet - potrzeba patriotyczna, potrzeba edukacyjna, bo poziom krajowych uczelni w rękach zaborcy nie sprzyja ani kultowi wiedzy ani prawdy... Jak powstał Uniwersytet Latający?

Platforma pełna wiedzy

Wejdź do świata Platformy Nauki. Poznaj największe postaci w historii polskiej nauki i odkrywaj ich przełomowe wynalazki. Tutaj przekonasz się, że nauka to coś więcej niż tylko czysta teoria!

Sprawdź siebie

Baw się zdobywaną wiedzą! Specjalnie dla Ciebie do każdego filmu stworzyliśmy ankietę, dzięki której na bieżąco możesz obserwować swoje postępy. Odpowiedz na kilka prostych pytań i sprawdź ilu nowych rzeczy dowiedziałeś się korzystając z Platformy Nauki.