Prof. Arkadiusz Nowak – wicedyrektor ds. naukowych i kierownik Zakładu Biologii Konserwatorskiej Roślin Ogrodu Botanicznego CZRB PAN w Powsinie.

W 1995 roku ukończył studia na kierunku „ochrona i kształtowanie środowiska” na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym Uniwersytetu Opolskiego. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biologii otrzymał w 2000 roku na podstawie pracy „Charakterystyka sozoflorystyczna województwa opolskiego” Pracę naukową rozpoczynał jako genetyk w Instytucie Ochrony Środowiska UO. W latach 1996 – 2001 pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora przyrody, znacznie rozbudowując system obszarów chronionych województwa.

W 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii „Rośliny ustępujące i rzadkie w siedliskach antropogenicznych Śląska”. Od tego momentu jego zainteresowania naukowe przeniosły się poza Polskę – zajął się badaniami syntaksonomicznymi, taksonomicznymi i florystycznymi w krajach Azji Środkowej (głównie w Tadżykistanie, Uzbekistanie i Kirgistanie). W roku 2017 podjął podjął pracę w Ogrodzie Botanicznym PAN jako wicedyrektor ds. naukowych. W 2019 roku prezydent Andrzej Duda wręczył mu nominację profesorską.

Do pozanaukowych zainteresowań profesora należy przede wszystkim trekking wysokogórski. Jest pierwszym zdobywcą „Korony Europy” – wszystkich najwyższych szczytów państw europejskich od Burrigplatz (Luksemburg) do Elbrusu (Rosja).

Inne filmy powiązane z bohaterem