Prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, specjalizuje się w obszarze automatyzacji przemysłu. Swój czynny udział miał w opracowaniu i wdrożeniu pilotowych aplikacji robotów przemysłowych w przemyśle chemicznym, a także współtworzył specjalizowany manipulator dla przemysłu tworzyw sztucznych.

25 lat swojej kariery zawodowej poświęcił tematowi automatyki przemysłowej, opracowując szereg aplikacji i realizując projekty krajowe oraz na obszarze Środkowo-Wschodniej Europy z najróżniejszych sektorów automatyzacji przemysłu.

Twórca „Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0” – ruch społeczny, skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki.

Przez 3 lata pełnił rolę eksperta w Zespole ds. Transformacji Przemysłowej utworzonym w Ministerstwie Rozwoju.

Od roku 2019 pełni rolę Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki. Studia doktoranckie w zakresie ekonomii ukończył na Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Inne filmy powiązane z bohaterem