Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego - (ang. European Higher Education Area) termin pojawił się po raz pierwszy w Deklaracji Bolońskiej z 19 czerwca 1999 r., podpisanej przez 30 ministrów i przedstawicieli szkolnictwa wyższego krajów europejskich w Bolonii. Realizacja przedstawionych w dokumencie postanowień została określona mianem procesu bolońskiego, a jego ostatecznym celem było utworzenie do roku 2010 Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW), czyli porównywalnych, zgodnych i spójnych systemów szkolnictwa wyższego w Europie.

Co dwa lub trzy lata organizowane są konferencje europejskich ministrów edukacji mające na celu ocenę postępów Procesu Bolońskiego w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA) i przyjęcie postanowień o nowych krokach, które należy podjąć.

Inne filmy powiązane z bohaterem