Józef Baranowski - urodzony 7 września 1805 w Śmiłowiczach, zmarł 30 marca 1888 w Londynie. Polski ekonomista i finansista, językoznawca, inżynier. Najwybitniejszy wynalazca wśród przedstawicieli polskiej Wielkiej Emigracji. Był autorem wynalazków z dziedziny kolejnictwa, łączności, rachunkowości oraz maszyn liczących, w tym m.in. semafora, kasownika do biletów i gazomierza.

Baranowski wywodził się z rodziny szlacheckiej. Urodził się w 1805 r. w Śmiłowiczach, które dzisiaj znajdują się na Białorusi. Jako 16 latek rozpoczął naukę na wydziale matematyczno-fizycznym Uniwersytetu Wileńskiego. To właśnie tam zafascynował go świat nauk ścisłych. Do 1825 r. studiował matematykę i fizykę, a przez kolejne 3 lata prawo, na tej samej uczelni.

Od 1832 roku Baranowski przebywał na emigracji we Francji. Ostatecznie postanowił rzucić pracę i w całości poświęcić się wynalazkom. Był autorem wielu wynalazków technicznych, z których 17 zostało opatentowanych. Baranowski jest autorem między innymi: gazomierza, maszyny do obliczeń bieżących, jak i takiej do mechanicznego liczenia głosów. Posiadał też patenty belgijskie na system sygnalizacji kolejowej z 1858 i 1863 r.

W 1848 roku wynalazł kasowniki ręczne. Za ten wynalazek Baranowski otrzymał w 1849 roku na Wystawie Krajowej w Paryżu 2 medale. Medal ministra robót publicznych Francji oraz Medal francuskiego Towarzystwa Zachęty do Wynalazczości. Błyskawicznie przyjęły się też na zachodzie, służąc reorganizacji transportu publicznego.

Inne filmy powiązane z bohaterem