Dr hab. Marek Jamrozy – zastępca dyrektora Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Stopień naukowy doktora uzyskał w 2002 roku na podstawie pracy „Observational Constraints on Cosmological Evolution of Dual-population Radio Sources”. Habilitował się w roku 2015 na podstawie pracy „Wieloczęstotliwościowe badania rozległych radiogalaktyk z wielokrotną aktywnością dżetową”. Do jego zainteresowań naukowych należy przede wszystkim radioastronomia i astronomia pozagalaktyczna. Autor kilkuset publikacji naukowych.

Inne filmy powiązane z bohaterem