Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 roku do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest odpowiedzialny za klasyfikację nauk oraz jej aktualizowanie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka (utworzonym w 2018 r. po połączeniu działów nauka i szkolnictwo wyższe) oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo.

Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych.

31 października 2005 roku rząd Kazimierza Marcinkiewicza zlikwidował Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, kierowane przez nie zagadnienia związane z nauką włączając w zakres obowiązków nowo powstałego Ministerstwa Edukacji i Nauki, jednocześnie przenosząc dział informatyzacja do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5 maja 2006 roku ówczesny Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz powołał Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które powstało w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Inne filmy powiązane z bohaterem