Państwowa Akademia Umiejętności - instytucja naukowa o statusie stowarzyszenia skupiająca ówczesną elitę kadry naukowej.

Akademia Umiejętności, jako naczelna Instytucja Nauki Polskiej, została formalnie powołana w roku 1872 i nazewnictwo, które ówcześnie przyjęła brzmiało „Akademia Umiejętności" w skrócie: „AU". Następnie „AU" w wyniku przekształcenia przyjęła nazwę „Polska Akademia Umiejętności" w skrócie „PAU"

Pierwotnie główną siedzibą Akademii był jej własny gmach znajdujący się przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Z początku PAU oferowała studentom edukację na czterech wydziałach: Filologicznym, Historyczno-Filozoficznym, Matematyczno-Przyrodniczym, a od roku 1930 także na wydziale lekarskim.

Do 1952 roku PAU składała się z 1000 członków - w tym 676 członków krajowych i 264 zagranicznych. Akademia co roku organizuje posiedzenia członków oraz posiedzenia wydziałów. Działalność naukową w zakresie upowszechniania wiedzy PAU finansuje po części z dotacji państwowych, a po części z darowizn.

Polska Akademia Nauk - państwowa instytucja naukowa, której zadaniem jest realizacja działań podejmowanych dla rozwoju, promocji, integracji i upowszechniania nauki. Instytucja ta przyczynia się również do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

Utworzenie Polskiej Akademii Nauk było ściśle związane z postanowieniami, które zapadły na I Kongresie Nauki Polskiej w roku 1951. Stworzenie tego rodzaju instytucji miało wówczas ułatwić władzom politycznym kontakt ze środowiskiem naukowym oraz zapewnić sobie jego wsparcie. Jednocześnie stało się świetnym sposobem na kontrolę tego środowiska. Ponadto, dzięki temu państwo zyskało także łatwiejsze finansowanie badań naukowych skupiając je na najistotniejszych dla niego problemach.

Inne filmy powiązane z bohaterem