Uniwersytet Jagielloński - Polski publiczny uniwersytet w Krakowie, najstarsza polska uczelnia, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie. Pierwotnie nosił nazwę Akademii Krakowskiej. W 1817 nadano mu miano "Uniwersytetu Jagiellońskiego”, aby podkreślić związki uniwersytetu z dynastią Jagiellonów.

Akademia Krakowska została założona w 1364 roku, w Kazimierzu z fundacji Kazimierza III Wielkiego. Początkowo składała się z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Była drugą, po powstałym w 1348 roku Uniwersytecie w Pradze, uczelnią założoną w środkowej Europie. Około 1390 roku Akademia została reaktywowana przez Jadwigę Andegaweńską, a następnie oficjalny odnowiona w 1400 roku przez Władysława II Jagiełłę z fundacji Jadwigi Andegaweńskiej. Uczelnia została wówczas poszerzona o wydział teologiczny, utworzony dzięki zabiegom Jadwigi w 1397 roku.

Wśród absolwentów uczelni na przestrzeni lat są ludzie kultury, nauki, duchowni, politycy oraz władcy, jak m.in.: Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Hugo Kołłątaj, Karol Olszewski, czy Stanisław Lem.

Obecnie w skład UJ wchodzi trzynaście wydziałów głównych oraz trzy wydziały Collegium Medicum. W 2016 roku uczelnia zatrudniała na wszystkich wydziałach około czterech tysięcy pracowników naukowych, studiowało na niej ponad czterdzieści tysięcy osób: studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Uniwersytet posiada i wykorzystuje do celów dydaktyczno-naukowych szereg budynków, zlokalizowanych na terenie Krakowa. Jako jedyna uczelnia w Polsce Uniwersytet Jagielloński jest członkiem wielu stowarzyszeń zrzeszających najbardziej prestiżowe uniwersytety świata, m.in.: Grupy Coimbra, Europaeum czy Sieci Utrechckiej.

Inne filmy powiązane z bohaterem