Zasada "on-line first" - zasada mówiąca o obowiązku publikacji naukowych odkryć w pierwszej kolejności do Internetu. Dzięki niej udostępniane przez naukowców badania i publikacje mogą być niemal natychmiast wykorzystywane w branży biznesowej.

Inne filmy powiązane z bohaterem