Ocena 0

0 komentarzy 380 wyświetleń

Multiomika i sztuczna inteligencja - nowe wymiary badań biomedycznych

Nowe technologie wysokoprzepustowych analiz multiomicznych otwierają drzwi do wielopoziomowej analizy ludzkiego organizmu i jego procesów, a zaawansowane hodowle komórkowe i tkankowe pozwalają na modelowanie chorób z niespotykaną dotąd precyzją.

Czas trwania: 15:10

Nowe technologie wysokoprzepustowych analiz multiomicznych otwierają drzwi do wielopoziomowej analizy ludzkiego organizmu i jego procesów, a zaawansowane hodowle komórkowe i tkankowe pozwalają na modelowanie chorób z niespotykaną dotąd precyzją.

Jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny jest skuteczne wykorzystanie tych innowacji w praktyce klinicznej. Platforma MOSAIC stworzona w ramach projektu Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki pod kierunkiem ICHB PAN wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, umożliwiając pozyskiwanie wielowymiarowych danych biomedycznych i klinicznych oraz ich standaryzację, integrację i analizę z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji na potrzeby badań biomedycznych oraz spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii.

Dodaj ocenę i komentarz

0
0 komentarzy380 wyświetleń