Czasopisma naukowe - czasopisma poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu wyników badań nauk., dostarczaniu informacji o rozwoju i postępach nauki we wszystkich jej dziedzinach, wydawane w zasadzie przez instytucje nauk. Przeznaczone przede wszystkim dla środowisk naukowych.

Pierwsze czasopisma naukowe ukazały się w Europe, w 1665 roku. Były to „Journal des Savants” (francuski periodyk dotyczący literatury) i „Philosophical Transactions of the Royal Society” (angielski periodyk naukowy).

Według teorii dokumentacji i informacji nauk rozróżnia się 2 główne rodzaje czasopism naukowych:

  • czasopisma prymarne - dostarczające nowych (prymarnych), pierwszych informacji nauk. Poświęcone utrwalaniu i rozpowszechnianiu oryginalnych wyników badań nauk.

  • czasopisma pochodne - przeglądowe i dokumentacyjne, informujące o zawartości treściowej czasopism prymarnych, zawierające rejestrację ich zawartości i odnotowaną bibliografię.

Amplituda częstotliwości ukazywania się czasopism naukowych jest bardzo duża: od roczników przez kwartalniki i miesięczniki aż do tygodników. Częstotliwość publikacji zależy od typu dyscypliny nauk, możliwości poligrafii i środków przekazu.

Inne filmy powiązane z bohaterem