Kazimierz Funk - urodzony 23 lutego 1884 r. w Warszawie, zmarł 19 listopada 1967 r. w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Polski biochemik, odkrywca pierwszej witaminy B1, twórca nauki o witaminach. Zajmował się leczeniem chorych na awitaminozę.

Jest autorem kilkuset publikacji naukowych.

W 1900 roku ukończył gimnazjum w Warszawie, następnie wyjechał do Szwajcarii. Studiował biologię w Genewie oraz chemię w Bernie. Po roku 1904 pracował we Francji w paryskim Instytucie Pasteura, Uniwersytecie Berlińskim i w Wielkiej Brytanii. Tam zajmował się prowadzeniem badań nad nieznaną wcześniej przyczyną choroby zakaźnej beri-beri.

Odkrył i wyodrębnił z otrąb ryżowych pierwszą witaminę B1. Jego badania pozwoliły wykryć obecność tej witaminy w rozmaitych pokarmach, m.in. w drożdżach, mleku i mózgu wołowym. Jest autorem terminu „witamina”, wprowadzonego w 1912 roku. Pomógł mu w tym Ludwik Rajchman, który zaproponował Funkowi napisanie publikacji przeglądowej związanej ściśle z prowadzonymi przez Funka badaniami. Zwierzchnicy Funka nie popierali zastosowania wymyślonego przez naukowca terminu, jednak według przepisów charakter pracy przeglądowej nie wymagał ich zgody na publikację. Artykuł ukazał się w "The Journal of State Medicine", którego Rajchman był jednym z redaktorów.

Zajmował się leczeniem chorych na awitaminozy. Jako pierwszy doszedł do wosku, że brak witamin może powodować inne choroby, jak krzywica, szkorbut, czy pelagra. Większość swoich prac badawczych zrealizował w Instytucie Pasteura w Paryżu. W latach 1923–1928 kierował oddziałem Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, pracował tam m.in. nad wyizolowaniem insuliny. W 1928 wyjechał do Paryża, gdzie prowadził badania nad hormonami.

W 1939, po wybuchu II wojny światowej, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostał do końca życia. W ostatnim okresie życia Funk zajmował się badaniem przyczyn powstawania raka. Na tę właśnie chorobę zmarł w wieku 83 lat.

Inne filmy powiązane z bohaterem