Lwowska szkoła matematyczna - Polska matematyczna szkoła naukowa działająca w dwudziestoleciu międzywojennym we Lwowie. Specjalizowała się w analizie funkcjonalnej - nowoczesnej dziedzinie matematyki powstałej i rozwijanej w XX wieku.. Wydawca czasopisma „Studia Mathematica”.

W roku 1929 grupa matematyków założyła we Lwowie czasopismo "Studia Mathematica", poświęcone jednemu obszarowi matematycznemu - analizie funkcjonalnej. Czasopismo wydawano w językach powszechnie używanych w kontaktach międzynarodowych takich jak: francuski, niemiecki i angielski. W krótkim czasie stało się nie tylko organem lwowskiej szkoły matematycznej, ale też jednym z najpoważniejszych w skali światowej czasopism w dziedzinie analizy funkcjonalnej.

Inne filmy powiązane z bohaterem