Ocena 0

0 komentarzy 2372 wyświetleń

CSR w XXI wieku - komu to potrzebne?

O tym pojęciu można spokojnie napisać kilka prac naukowych! CSR ( czyli Corporate Social Responsibility) to koncepcja, która odnosi się do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. CSR oznacza, że firmy mają obowiązek prowadzić swoją działalność w sposób etyczny, dbać o dobro społeczne, środowisko naturalne i interesy wszystkich swoich interesariuszy, nie tylko akcjonariuszy. Jest to podejście, które wykracza poza jedynie osiąganie zysku i zakłada, że przedsiębiorstwa powinny działać w sposób zrównoważony, uwzględniając wpływ swoich działań na społeczność, środowisko naturalne i gospodarkę jako całość. Zapraszamy do materiału, w którym pojęcie to omawiamy na przykładzie świata akademii! CSR obejmuje szeroki zakres obszarów, takich jak etyka biznesu, ochrona środowiska, społeczna odpowiedzialność, zrównoważony rozwój, prawa pracownicze, transparentność w działaniu, wkład w rozwój społeczności lokalnych i wiele innych. Firmy, które praktykują CSR, podejmują działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu swojej działalności na społeczeństwo i środowisko, jednocześnie dążąc do tworzenia wartości społecznej i przynoszenia korzyści społeczeństwu.

Czas trwania: 24:57

O tym pojęciu można spokojnie napisać kilka prac naukowych! CSR ( czyli Corporate Social Responsibility) to koncepcja, która odnosi się do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. CSR oznacza, że firmy mają obowiązek prowadzić swoją działalność w sposób etyczny, dbać o dobro społeczne, środowisko naturalne i interesy wszystkich swoich interesariuszy, nie tylko akcjonariuszy. Jest to podejście, które wykracza poza jedynie osiąganie zysku i zakłada, że przedsiębiorstwa powinny działać w sposób zrównoważony, uwzględniając wpływ swoich działań na społeczność, środowisko naturalne i gospodarkę jako całość. Zapraszamy do materiału, w którym pojęcie to omawiamy na przykładzie świata akademii!

plik źródłowy

CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasze pliki źródłowe.

Przejdź do plików źródłowych

Dodaj ocenę i komentarz

0
0 komentarzy2372 wyświetleń