Źródła w formie publikacji, monografii i artykułów naukowych - opracowania dzieł

 •  Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu. Warszawa: PAX, 2003.
 •  Jak rozumieć filozofię średniowieczną: Antyk, 2001.
 •  Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa – Wrocław:

Źródła zagraniczne

 •  Joseph Gies, Frances Gies: Life in a Medieval City. New York: Thomas Y. Crowell, 1973.
 •  Edward Grant: God and Reason in the Middle Ages. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001
 •  Edward Grant: Planets, Stars, & Orbs: The Medieval Cosmos, 1200–1687. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994.
 •  Antony Griffiths: Prints and Printmaking. London: British Museum Press, 1996.
 • Everard: Capetian France 987–1328. Wyd. 2. New York: Longman, 2001
 • the Medieval West. Wyd. 2. London: Arnold, 2003.
 •  Peter Lasko: Ars Sacra, 800–1200. New York: Penguin, 1972, seria: Penguin History of Art (obecnie Yale History of Art).
 •  C.H Lawrence: Medieval Monasticism: Forms of Religious Life in Western Europe in the Middle Ages. Wyd. 3. Harlow, UK: Longman, 2001.
 •  Ronald W. Lightbown: Secular Goldsmiths’ Work in Medieval France: A History. London: Thames and Hudson, 1978, seria: Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London.
 •  David C. Lindberg, Ronald L. Numbers. Beyond War and Peace: A Reappraisal of the Encounter between Christianity and Science. „Church History”. 55 (3), s. 338–354, 1986.
 •  David C. Lindberg: The Medieval Church Encounters the Classical Tradition: Saint Augustine, Roger Bacon, and the Handmaiden Metaphor. W: David C. Lindberg, Ronald L. Numbers: When Science & Christianity Meet. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2003.
 •  Peter Lock: Routledge Companion to the Crusades. New York: Routledge, 2006.
 •  H.R. Loyn: The Middle Ages: A Concise Encyclopedia. London: Thames and Hudson, 1989.

Filmy powiązane ze źródłem

 • 9:15

  Edukacja w średniowieczu