I. Wprowadzenie i podsumowanie informacji z materiałów video na Platformie Nauki

Zakony średniowieczne to wspólnoty religijne, które powstawały w celu realizacji konkretnych zadań i misji w Kościele katolickim i innych tradycjach chrześcijańskich. W okresie średniowiecza zakony odegrały kluczową rolę w zachowaniu wiedzy oraz kształceniu. Wielkie zakony, takie jak benedyktyni, cystersi czy dominikanie, zakładały szkoły, w których studiowano teologię, filozofię, medycynę i inne nauki. Działalność ta miała ogromny wpływ na rozwój edukacji w Europie. W Polsce na szczególny wyróżnienie zasługują szkoły jezuickie oraz pijarskie od dwóch zakonów - jezuitów i pijarów.

II. Źródła do pogłębienia wiedzy o nauce i uczeniu się oraz analizowaniu źródeł naukowych

 1. Książki:
 • The Monastic Order in England - David Knowles. Klasyka na temat zakonów w Anglii, analizująca ich rozwój od początków do rozwiązania w XVI wieku.
 • Western Monasticism: A History of the Monastic Movement in the Latin Church - C.H. Lawrence. Kompleksowy przegląd historii ruchu zakonnego w Kościele łacińskim.
 • The Cistercian Evolution: The Invention of a Religious Order in Twelfth-Century Europe - Constance Hoffman Berman. Analiza pochodzenia i ewolucji zakonu cysterskiego.
 • The Dominican Order: A Historical Sketch - William Hinnebusch. Omówienie początków i rozwoju zakonu dominikańskiego.
 1. Artykuły naukowe:
 • The Educational Role of the Medieval English Monastery - M.B. Parkes. Analiza edukacyjnych funkcji zakonów w średniowiecznej Anglii.
 • The Scholastic Curriculum at Early 13th Century Paris - John Baldwin. Omówienie kształcenia i programu nauczania w średniowiecznym Paryżu.
 1. Filmy i dokumenty:
 • The Monastery: Mr. Vig and the Nun (2006) - dokument przedstawiający życie w nowożytnej wspólnocie zakonnej, ale oferujący cenne spostrzeżenia na temat tradycji monastycznej.
 1. Strony internetowe:
 • The ORB: Online Reference Book for Medieval Studies - Strona zawiera bogate zasoby dotyczące średniowiecznych studiów, w tym materiały na temat zakonów i ich wpływu na edukację.

Zakony i szkoły zakonne odegrały kluczową rolę w kształtowaniu kultury i nauki średniowiecznej Europy. Dla wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem powyższe zasoby stanowią doskonały punkt wyjścia do dalszych badań.

Filmy powiązane ze źródłem

 • 5:52

  Zakon Pijarów w Polsce